10 ทะเลสาปที่สวยที่สุดในอเมริกา..น่าไปมาก!!

1: Crater Lake, Oregon   http://www.reddit.com   ทะเลสาบนี้เกิดขึ้นจากการที่เทือกเขา Mazama ยุบตัวเมื่อราว ๆ 8000 ปีที่แล้ว จึงทำให้มีภูเขาล้อมรอบเหมือนอ่างใหญ่ ๆ ที่ขังน้ำเอาไว้ มีแหล่งน้ำที่สะอาดเพราะว่าแสงอาทิตย์สามารถส่องแสงทอดลงไปในพื้นน้ำได้ลึกกว่าสี่ร้อยฟุตและนี่คือเหตุผลว่าที่นี่จึงเหมาะกับการว่ายน้ำตกปลาและสกูบา Advertisements